Tömma källare

Behöver du rensa din källare

Vårt företag anlitas av både privatpersoner och fastighetsägare.

Vi kan hjälpa dig att tömma, sortera och rensa ut saker i källare samt köra det till återvinningen. Allt hanteras miljövänligt.

Personalen jobbar effektivt, professionellt och vet hur vi skall göra med allt som ni önskar få bortforslat.

Rensning av källare i Malmö

Uppdrag med kort varsel

Vi är flexibla och kan för det mesta ta oss an uppdrag med kort varsel . På en del tjänster erbjuds RUT – avdrag till kundens vinst och för en stor komplett lösning ingår kostnadsfri offert. Då tömning av källare och förråd har beställts i samband med flytt så kan man utnyttja rut avdraget för packning. Körningen till återvinningen kan man ej utnyttja rut avdraget för.
Vi värnar om miljön och ser till att all vår service sköts på ett så miljömässigt sätt som det bara går.


Stora uppdrag

Vi kommer gärna ut och tittar kostnadsfritt för att lämna ett korrekt pris.
Det gör vi för att uppskatta dess omfattning och arbetsinsats samt vad som skall ingå i tjänsten. Avgörande för priset är även framkomligheten samt om det finns hiss. Vi tar oss an alla uppdrag med samma servicekänsla och inget uppdrag är egentligen för litet.

Mindre uppdrag kan bokas direkt via vår hemsida.