Sortering och bortforsling av skräp

Allt som forslas bort hanteras på ett miljövänligt sätt.

Winfield kan hjälpa dig med alla dina behov inom bortforsling av skräp till återvinning. Vi är dig behjälplig med alla moment, från insamling till sortering och därefter också själva transporten. Vår tillgång till många olika fordon för transporten så är ingen uppgift för svår för oss.


Storstädning i samband med skräphantering

I samband med att du anlitar oss på Winfield för skräphantering kan du med fördel även beställa storstädning. Det kan till exempel handla om att städa ur förråd, garage, källare och vindsutrymmen efter sortering och bortforsling av de saker du inte vill behålla.

Vår storstädning är komplett och på denna kostnad finns möjlighet till RUT-avdrag med 50% av kostnaden.


Röjning av källare och vind

Behöver du röja, städa ur eller tömma din källare, din vind eller ditt garage? Vi tar oss an alla uppdrag inom röjning, rivning och tömning. Det spelar ingen roll om du bara önskar röja ur garaget för att köra iväg skräp till återvinningen eller om du har ett helt dödsbo att ta hand om. Vi tar oss an alla uppdrag med samma servicekänsla och inget uppdrag är egentligen för litet.


Återvinning och miljö

Vid bortforslingen ser vi till att alla de saker du inte vill behålla återvinns på det mest optimala sättet ur miljösynpunkt, allt enligt vår strikta miljöpolicy.


Större uppdrag = Kostnadsfri offert

Vi kommer gärna ut och tittar kostnadsfritt för att lämna ett korrekt pris. Det gör vi för att uppskatta dess omfattning och arbetsinsats samt vad som skall ingå i tjänsten.

Avgörande för priset är även framkomligheten samt om det finns hiss.


Våra Priser

Priserna är inklusive moms.
Tiden startar med utgångspunkt från Eriksfältsgatan 16 i Malmö

Hyr 2 Personer +

1000:- / Tim

  • Ej RUT-avdrag
  • Minidebitering 3 timmar
  • Tippavgift 250:- tillkommer

Hyr 3 Personer +

1500:- / Tim

  • Ej RUT-avdrag
  • Minidebitering 3 timmar
  • Tippavgift 250:- tillkommer

Hyr 4 Personer +

1900:- / tim

  • Ej RUT-avdrag
  • Minidebitering 3 timmar
  • Tippavgift 250:- tillkommer