Vi utför arbete i Malmö, Lund och övriga Skåne

I samråd med anhörig eller god man utför vi tömning av dödsbo.

När vi tömmer objektet ingår sortering och bortforsling av hela bohaget inklusive saker i förråd, källare, vind, garage och andra biytor. Vi tar ansvar för hela processen så att du som anhörig får hjälp med ett av de svåra momenten efter en anhörigs bortgång. Som anhörig får du givetvis full insyn i vårt arbete med tömningen av dödsboet.


Tömning och bortforsling

En tömning av ett dödsbo inkluderar alla moment som krävs för att det sedan ska kunna göras en flyttstädning. Tömningen är så att säga komplett. Vår omsorgsfulla och noggranna personal packar och sorterar alla föremål i bohaget och sedan sköter vi också om bortforslingen.

Om vissa föremål ska magasineras kan vi också ordna med det. I övrigt transporterar vi föremålen i bohaget till återvinningen.

Vi garanterar att allt som forslas bort hanteras på ett miljövänligt sätt.

Flyttstädning med fulla garantier.

Vi kan givetvis även ta hand om själva flyttstädningen efter tömningen.

Vår flyttstädning är komplett och vi lämnar naturligtvis en garanti på utfört arbete så att nästa hyresgäst/nästa ägare blir helt nöjd.


Kostnadsfri offert

Vi kommer gärna ut och tittar kostnadsfritt för att lämna ett korrekt pris.

Det gör vi för att uppskatta dess omfattning och arbetsinsats samt vad som skall ingå i tjänsten.

Avgörande för priset är även framkomligheten samt om det finns hiss.