Trappstäd åt bostadsrättsföreningar, förvaltare och fastighetsägare.

Vi på Winfield erbjuder trappstädning både i flerbostadshus och i kommersiella fastigheter.

Vi lever alltid upp till marknadens krav inom miljö.

I både flerbostadshus och kommersiella fastigheter bidrar välstädade entréer och trappuppgångar till ökad trivsel för dem som dagligen rör sig i byggnaden.

För besökare ger renstädade allmänna utrymmen ett positivt intryck.


Fastighetsskötsel och Vaktmästeriuppgifter

Trappstädningen och de moment som ingår i den är nära förknippade med grundläggande fastighetsskötsel och enklare vaktmästeriuppgifter. Vi kan därför också erbjuda kringtjänster såsom rengöring av uteplatser, trädgårdsarbete, lampbyte, byte av armaturer, snöröjning samt tömning av förråd, vind och källare.